پەیمانگەی تەکنیکیی تایبەتی ڕواندز

بەردەوامی بەڕێوەچوونی خولی فریاگوزاری سەرەتایی First Aid

 

بەردەوامی بەڕێوەچوونی خولی فریاگوزاری سەرەتایی First Aidڕاگەیاندنی پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی ڕواندز